Много често при написването на магистърската теза, всеки от нас се концентрира преди всичко върху съдържанието и неговото оформление и напълно забравяме за един важен елемент на текста, а именно – заглавната страница. Независимо, че има общо утвърдени правила за форматиране на заглавната страница, всеки университет поставя специфични изисквания по отношение на форматирането и съдържанието на заглавната страница на магистърската теза.

Миналата година, и аз като много магистри хвърлих цялото си внимание към съдържанието и форматирането на текста на магистърската си теза, и естествено като много студенти всичко се случваше в последния момент и поради тази причина не ми остана много време да се концентрират върху заглавната страница. Принтирах текста, подвързах го и го занесох за одобрени е и подпис на научния си ръководител. За съжаление не бях спазила всички правила за форматиране на заглавната страница и научният ми ръководител ме върна да я преработя. Т.е. загуба на време и пари – защото магистърската теза трябваше да се подвърже отново.

Кои задължителни елементи трябва да присъстват на заглавната страница на магистърската ви теза, ако учите в НБУ? Първо, най-отгоре на страницата е задължително да посочите името на учебното заведение НБУ – за предпочитане е да го изпишете НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, факултетът, департаментът и програмата по която се  обучавате. Добре би било в левия ъгъл да поставите и логото на университета. Второ, задължително центрирайте темата на магистърската ви теза – използвайте удебелен шрифт, за да се открои от останалите елементи – всъщност това е един от основните елементи, които въвежда читателите в тематиката. Трето, не забравяйте да напишете името си, специалността и факултетния си номер – не би било добре магистърската теза да е анонимна. Четвърто, задължително следва да се посочи името на научния ръководите, а ако имате и консултант и неговото име. Пето, в края на страницата е желателно да се посочи населеното място – София, и датата – най-често става дума за годината, в която ще се защитава магистърската теза.