Есето представлява текст, който има по-свободна форма на изразяване и основната негова характеристика е защитата на лична позиция в него. Много голяма грешка при писането на есе е само да се представи личната позиция, но да не се подкрепи с доказателства. В такава ситуация, есето е слабо и не може да претендира за висока оценка, защото личната позиция трябва задължително да бъде защитена. По какъв начин може да защитите личната си позиция?

Най-лесният вариант е да потърсите в друга литература сходни с твоите собствени позиции на други автори и в изложението на есето ви да представите аргументи подкрепени с твърденията на други автори, сходни тези, доказателства, които подкрепят вашата позиция. Имайте предвид, че есето предоставя свобода на изразяването и за разлика от всички други научни текстове, то няма за цел да е изчерпателно по отношение на анализирания проблем.  С други думи, при защитата на личната позиция в есето, авторът следва да докаже избора си, като се аргументира чрез избора на специфична гладна точка, без да е необходимо да отрази останалите позиции по проблема.

Как да структурирате защитата на личната си позиция в есето? Най-често и най-лесно това става като във всеки отделен параграф се посочва и аргументира отделна идея в защита на тезата на есето, подкрепени с примери, цитати или различни доказателства, като графики, фигури и други. Възможен е и друг подход, малко по-сложен, но също доста ефективен. Вторият подход разчита на излагане на основните тези в подкрепа на вашата собствена от една страна, и от втора посочване на противоположните тези и опит те да бъдат отхвърлени. Целта е да се защити вашата теза и да се опровергае тази на противниците ви.

Независимо от избора на подход, не забравяйте, че есето ви предоставя свобода и изборът как да представите и защитите своята теза зависи само и единствено от вас самите.