За разлика от написването на една курсова работа или реферат, където може да използвате всяка достъпна информация и на базата на нея да напишете текст, то при решаването на казус не пресъздаваме наличната теория, а трябва да използваме теоретичните знания и да ги приложим на практика при намирането на решение на конкретен проблем.

Поради тази причина, намирането на решение на казус е доста сложна задача. Първо, за да може да решите един казус, трябва основно и подробно да се познава теорията по дадения проблем. Следователно първата задача при решението на казус е да се определи кои са теоретичните въпроси, които следва да се прочетат и да се познават в дълбочина. Търсенето на решение на казус, без добро познаване на теоретичната материя, може да доведе до интуитивно решение, но вероятността това решение да е правилно е минимална.

Друга сложност на намирането на решение на казуса идва от умението да се концентрирате само върху поставените въпроси, на които кратко и точно да дадете отговор. С други думи, казусът не изисква многословие и безпричинно посочване на множество възможни варианти, а цели ясно и точно да отговори на поставените въпроси – или да се представи решение, което ако би било взето при една реална ситуация. Следователно казусът представлява една хипотетична ситуация, която обаче ако се случи наистина би имала същото или поне сходно решение.

Трето, понякога някои казуси не предоставят цялата необходима ви информация на намирането на решение на казуса и поради тази причина решението не е само едно, а са възможно варианти в зависимост от ситуацията. В този случай, доброто решение изисква посочването на възможните опции за решение с посочване на различните ситуации, при които те ще намерят приложение.

Следователно, ако умеете да решавате казуси, вие не само познавате добре теоретичната материя, но и имате умения да прилагате теория на практика.