Интернет предостави много полезна информация, но заедно с това подвежда студентите да използват лесно достъпната информация при написването на курсовите си работи. Поради тази причина и за да се избегне неприятната ситуация от плагиатство е добре да се познават правилата за цитиране на източните от интернет. Всеки студент трябва да е наясно, че информацията в интернет е свободно достъпна, но това не означава, че може да се използва без да се посочва кой я е написал. Авторските права важат и в интернет пространството, а имайки предвид, че днес всички университети използват системи за проверка на текстовете за плагиатство и уникалност, то лесното писане на курсови работи от миналото познато ни като copy-paste трябва да бъде забравено.

Ето защо трябва да знаем, че използването на източници от интернет не е забранено, но трябва да се спазват редица правила, за да не бъдете обвинение в плагиатство или в посочване на грешна информация. Първо и важно условие и да проверите дали използвания източник е достоверен. Не всичко в интернет е 100% истина или актуално – затова подберете добре източниците си на информация по отношение на това дали ви предоставят вярна информация. Мога да ви посоча един пример от моето следване – трябваше да напиша курсова работа за политическата система на САЩ и в няколко сайта попаднах на информация, че САЩ имат 51 щата, което се оказа напълно невярно твърдение. След проверка на един правителствен сайт на САЩ там ясно видях, че САЩ имат 50 щата. Второ условие е да посочите под линия цитирания от вас източник, като по този начин избягвате да бъдете обвинение в плагиатство – и един съвет от мен, цитатът не следва да е по-дълъг от няколко изречения. Не може да цитирате пет страници и да твърдите, че текстът е ваш!