Всеки един от нас студентите е попадал в ситуация, в която няма достатъчно време да напише доклада си в посочения от преподавателя краен срок. Защо се получава това? Най-често, причината за това е, че оставяме работата за последния момент, когато се оказва, че дейностите, които трябва да се направят са много или пък се появява нещо по-спешно и оставяме писането на доклада за по-късен етап. Моят съвет е не оставяйте работата за по-късен етап, защото няма да имате време за всичко и накрая докладът ви няма да е готов в срок.

Какво трябва да направите, за да успеете да напишете доклада си в срок. Първо, преценете колко време ви е необходимо за реалното написване на доклада, ако имате всички необходими документи и информация за него. Всеки един от нас притежава различни умения за писане – на някои ще са им необходими 2-3 дни, на други поне седмица – следователно оценете вашата способност за писане и отделете необходимото време за това. Освен реалното писане, изработването на всеки един доклад преминава през една предварителна фаза за набиране на информация по темата. Според мен, този етап не би следвало да ви отнеме повече от два дни – един ден за предварително проучване на литературата по темата (интернет е особено полезен, както и достъпните електронни каталози на библиотеките) и един ден за посещение на библиотеката и копиране на необходимите текстове. Необходими са ви поне два дни да прочетете и проучите литературата по текста, защото не може да започнете да пишете доклада без добро познаване на проблема. Добре е да си оставите един ден за проверка на текста – стилистичните и правописни грешки не са добре приети.

В крайна сметка, написването на един доклад отнема между десет до петнадесет дни, затова организирайте добре времето си и се заемете със задачата си по-рано, за да завършите писането в срок.