В първи курс за първи път в обучението си по дисциплината „Политология“ се наложи да изготвя доклад и да го представя пред моите колеги. Трябва да призная, че бях доста притеснена не само поради фактът, че трябваше да говоря пред колегите си, но и поради факта, че нямах никаква представа как точно трябва да го направя. Да, преподавателят ми беше посочил редица изисквания как това следва да се случи, но като за първи път, аз наистина не знаех какво да направя. Помолих за помощ един приятел от друг университет, вече трети курс, който имаше опит в подобни представяния.

С негова помощ след като аз бях подготвила текста на доклада, изведохме основните опорни пунктове – един вид план-тезис на доклада. Тези основни пунктове използвахме за разработването на Power Point презентация, в която се опитахме да включим и снимки и графики, за да не е само текст и да е скучно на колегите. В презентацията дори имаше една викторина, която се опитваше да включи колегите ми в моето представяне.

След като презентацията бе готова, започнах да се упражнявам – премествам слайдовете и чета от текста. Оказа се, че представянето, което бях подготвила е 25 минути, а ограничението на преподавателя бе 15 минути, което означаваше, че трябва да съкратя част от текста. Друг проблем, които ми бе посочен от моя приятел е, че когато се прави презентация се очаква презентаторът да не чете, а да познава материята добре и да я представи без да е забил очи в текста. След няколко дни практика, вече не ми бе необходим текста пред мен, за да представя основните моменти на моя доклад пред колегите ми. Следвайки тези прости правила, моето представяне на доклада в аудиторията се отличаваше значително и бе много по-добро от останалите колеги.