Миналата учебна година се наложи да пиша курсова работа по финанси, но за съжаление въпреки вложените от мен усилия, оценката не бе много добра. В опит да разбера, защо усилията ми бяха напразни, посетих часовете за консултация на съответния преподавател, за да ми обясни по-подробно по какъв начин бе оценена моята курсова работа.

Разговорът с моя преподавател протече много ползотворно, защото научих полезни неща относно важността да цитиран използваните от мен източници в курсови работи, реферати и прочие. Оказа се, че изложението на курсовата работа е направено доста добре, заключението и уводът имаха нужда от малки корекции, но много голям проблем за написаната от мен курсова работа бе използваната литература. По думите на моя преподавател, ниската оценка, която ми е поставена на курсовата ми работа е следствие на факта, че не съм посочила в текста коректно източниците, които съм използвала. Трябва да посоча, че след всеки източник, които бях използвала под линия бях посочила книгата, учебника или статията, но за съжаление не бях спазила необходимите за цитиране правила. В моя текст цитирането бе по следния начин: Христов, Методи, Публични финанси. За съжаление, както разбрах впоследствие, това не е достатъчно, за да бъде ясно на читателя и на този, които оценява моята курсова работа, че реално е използван този учебник в моя текст. Преподавателят ми посочи, че коректното позоваване на източниците в курсовата ми работа следва да бъде по следния начин: Христов, М., Публични финанси, Изд. ВУЗФ, С., 2013, с. 45-47.

С други думи коректното позоваване на източници в курсовата ми работа следва подробно да посочва името на автора, заглавието на публикацията, издателството, което го публикува, града и годината на публикация, както и конкретните страници от където е взет дадения цитат. След този не толкова успешен опит за курсова работа, трябваше да направя още две – този път спазвайки посочените правила за цитиране, което ми донесе успех – две много добре оценени курсови работи.