Миналата година имах проект за писане на курсова работа на историческа тематика. Първоначално, всичко вървеше както бе планирано и дори успях да приключа с писането на курсовата работа далеч преди посочения краен срок. Реших все пак да я изпратя на моя преподавател по-рано и помолих за консултация и бележки и ако се налага да направя необходимите корекции, за да представя добър краен резултат. Отговорът на преподавателя не закъсня и след около два или три дни получих курсовата си работа обратно с доста бележки по нея, какво може да бъде подобрено. В края на текста обаче, имаше нещо което значително ме затрудни при преработката на работата ми. Преподавателят беше посочил, че цялостната ми работа страда от липсва на логическа последователност. Както вече ви посочих, темата бе историческа и разглеждането на последователността на събитията е от съществено значение. За съжаление, в опит да представя една по-различна и иновативна разработка бях пренебрегнала последователността на събитията. След като прочетох забележките, и след това прочетох своя текст осъзнах, че липсата на последователност на събитията обърква доста анализа на случващото се, а освен това всеки читател може да се загуби с опит да възпроизведе последователността на случващото се, вместо да се задълбочи в анализа.

За историческата тема, която трябваше да разработя последователността на събитията има пряко значение за логиката на предложения текст. Поради тази причина, преработих отново предадения текст с оглед на посочените от моя преподавател бележки, опитах се да следвам последователността на историческите събития и по този начин да изведа логически заключения въз основа на представената информация. След преработката, текстът стана по-четивен, по-ясен за разбиране и можеше лесно да се проследи логиката на събитията и анализа въз основа на тях.