Всеки студент мечтае да стигне до финала на своето висше образование, а завършекът на магистърската степен е изготвянето и защитата на магистърска теза. Процесът по изработване на магистърска теза обаче, не е лесен и по време на двата или три месеца необходими за написването на добра магистърска теза всеки от магистрите се сблъсква с поредица от проблеми и предизвикателства, които следва да бъдат преодолени, за да се стигне до защита на тезата пред комисия.

Първоначално всяка магистърска теза започва с формулирането на тема, която е желателно да отразява желанията на студента, а не да бъде наложена и да е в сфера, която е далеч от неговата област на интерес. Много често формулирането става съвместно с научния ръководител, който има важната задача да насочи и контролира писането на тезата. Следва структуриране на тезата и разработването на примерно съдържание, което може да претърпи промени с написването на изложението.

След формулирането на темата на магистърската теза и написването на съдържанието, започва процесът на набиране и отсяване на необходимата за написването на темата информация – книги, учебници, статии и други. Прочитането на събраната информация следва от стартиране на процеса на написване на магистърската теза. Доста време  понякога отнема за написването на увода, тъй като на няколко страници следва кратко, точно и ясно да се отразят доста елементи – актуалност, предмет, цел, задачи, теза, хипотези, методи и др.

Изложението отнема поне няколко седмици активен труд, и авторът се опитва да изпълни предварително разработеното съдържание с текст. На този етап е възможно да настъпят частични промени в съдържанието, за да отговаря на написания текст. Един съвет от мен – опитайте се отделните глави и точки да имат сходна тежест – т.е. да бъдат с приблизителна дължина.

Заключението макар и няколко страници също отнема доста време, защото трябва да обобщи получените в изложението резултати и изводи. Не на последно място, погледнете още веднъж цялостния текст преди да го изпратите за одобрение на научния ви ръководител.