През месец Октомври 2010 г. в Джакарта, Индонезия ще се проведе Изложение за висше образование в Европа.
Така ще се рекламират възможностите, които предоставят страните – членки на Европейския съюз за получаване на висше образование и стипендии, включително и по програми като Еразмус Мундус. На Форумът се очаква да се установят партньорства между Висши училища от ЕС и Индонезия. Подготовката и провеждането на EHEF 2010 ще се поеме изцяло от образователните центрове на страните – членки на ЕС в Индонезия. Бюджетът за EHEF ще е различен от този, представен през 2008.

През 2010, страните – членки на ЕС следва да заплатят 750 евро за покриване разходите по наемите на площите за павилиони, тяхното строителство и рекламни дейности.  Участващите университети от Европа ще заплащат по 1 500 евро, от които се приспадат разходите за път и хотел на участниците.
За повече информация можете да се свържете с  Посолството на България в Джакарта, Индонезия.