Умението да се работи в екип е много важно, но заедно с това да се разработи текст от екип е доста сложна задача. Преди две години, по дисциплината Маркетинг, ни бе възложено да разработим курсова работа в обем 30 страници в екип от трима-четирима души. Първоначално с моите приятели и колеги мислехме, че това ще е лесна задача, защото повече хора по-добре, но се оказа, че не е точно така.

Първият проблем, с който се сблъскахме бе формулирането на темата – всеки имаше различна позиция и ни трябваха няколко часа, за да успеем да намерим компромис. Набирането на информация по темата обаче, бе много по-лесно защото вместо един, трима от нас се заеха с тази работа и ни отне само два часа, за да отидем в библиотеката и да копираме нужните източници. Следващият етап бе може би най-трудният – макар и да си разделихме курсовата и всеки от нас написа една част от нея, не можеше просто да съединим отделните части и да получим добър текст. Всеки от нас имаше специфичен стил на изразяване и това ясно личеше от отделните текстове, затова решихме да изберем един от нас, който да уеднакви стила на целия текст. Освен това друг проблем беше, и че не всеки от нас спазваше сроковете, които си бяхме дали за написването на отделните части, което създаде малко напрежение между нас. Затова ако работите в екип, опитвайте се да се спазвате сроковете, за които сте се съгласили предварително, а ако не можете – помолете колегите си за помощ и разбиране.

Това не бе цялата трудност, оставаше ни още написването на увод и заключение. За тази цел се събрахме един ден и заедно, след доста разговори и предложения успяхме да създадем увод и заключение на курсовата работа. Следователно работата в екип при написването на курсова работа не е толкова лесно – иска се съгласуваност и координация, малко търпение, но в крайна сметка резултатът си заслужава.