Всеки един писмен труд изисква много усилия и посвещаване, ако искате крайният резултат да е удовлетворяващ. Независимо от това обаче, има един проблем, с които всеки студент, ученик или автор се сблъсква – написването на текста в определения за това краен срок. Макар и рефератът да не е от най-обемните и най-сложните за писане текстове, той изисква и съответното време за неговото написване.

Преди три години, когато бях трети курс специалност Социология, се наложи да разработя реферат за три дни, защото дълго време отлагах неговото написване и накрая крайния срок ме притисна и нямаше какво да се прави, но да пиша почти по дванадесет  часа на ден. Поради това, призовавам всички, които имат задача да пишат реферат да се опитат да организират времето си по начин, които им позволява да имат поне седмица или две време, за да седнат и да оформят текста на своя реферат. Много съвети могат да бъдат дадени за това как да се организира по-добре времето за написване на вашия реферат, но според мен има няколко основни, които ще ви помогнат да свършите задачата си в срок.

От моя лош опит, мога да ви посоча следните важни елементи за организиране на писането ви: първо, поне няколко часа ще ви отнеме намирането на информация и нейното организиране около темата, която ви интересува. Ако за първи път се сблъсквате с този проблем може да са ви необходими дори ден или два, но отделете време за проучване преди писане. Освен това самия процес на писане не е толкова лесен както звучи. Познатият ни copy-paste модел вече е неприемлив и се налага добро познаване на информацията по въпроса, преди да започнете за пишете реферата си, за да може да анализирате и критично оценявате информацията, която представяте в текста. Не мога да посоча колко точно време ще ви е необходимо за написването, защото всеки от нас има различна скорост на писане, но преценете добре възможностите си и оставете поне ден-два повече от нужното, за да се вместите в срок.