Всеки студент в Нов български университет рано или късно се сблъсква с необходимостта да реши казус по дадена дисциплина. Първоначално всеки един студент смята, че решението на казуса е лесна задача, тъй като за разлика от реферата или курсовата работа по принцип решението изисква не повече от няколко страници текст. Реалността обаче е друга. За разлика от другите жанрове, които много от нас са писали по време на обучението ни в училище, казусът изисква съвсем друг подход. За съжаление няма как да решите казуса, ако само препишете от някоя книга или учебник някаква теория, която се отнася до разглеждания от вас проблем или копирате различни материали от интернет и след кратка обработка ги предложите като ваш текст.

Първо, не забравяйте, че писмените текстове, дори и казусите се проверяват за плагиатство със специална програма. Второ, решаването на казуса изисква задължително спазване на следните няколко правила, ако искате да получите добра оценка. Правилата са следните: задължително трябва да обвържете казуса с постановките и концепциите, които изучавате по съответната дисциплина; всеки казус има две части – теоретична постановка (базата за намирането на решение на казуса) и анализ на проблема (представяне на конкретно реално решение на проблема, който ви е поставен); изводите, препоръките и прогнозите следва да са логически обосновани; въпреки, че се различава от курсовата работа, не забравяйте да посочите използваната и цитирана литература.

В заключение, преди да пристъпите към решението на казуса е необходимо да сте добре запознати в теоретичните постановки по разглеждания от вас проблем, за да може да аргументирате добре своя анализ. В допълнение, не се доверявайте на достъпните в онлайн пространството казуси – някои от тях може да не са актуални, други може да не са верни. Опитайте се да решите казуса сами.