Миналият семестър по една от дисциплините ни бе поставена задача, която до тогава не бяхме имали по време на обучението си. Всеки студент в групата трябваше да реферира една научна статия от английски език на български. Първо, затруднението идваше от факта, че статията е на английски език и не всички ние владеем добре езика, още повече да разберем спецификата на научен текст. Второ, друг проблем представляваше какво точно означаваше реферирането. Макар и всеки от нас да имаше различен текст, задачата бе еднаква и така с група мои колеги седнахме в едно кафе, за да поговорим относно работата, която трябва да свършим. Постъпиха различни идеи и предложения, но като цяло накрая всички се съгласихме, че етапите, през които трябва да преминем, за да успеем със задачата са няколко. Първо, трябва да прочетете текста, като се опитвате да изведете основния проблем. Второ, тъй като се реферира научен текст, е необходимо да се уточнят използваните термини – да се намерят точните аналогии на български език. Трето, текстът следва да се прочете още веднъж, част по част, като по време на това четене може да се водят бележки за основните важни елементи на текста, като: предмет, задачи, основни проблемни области, предизвикателства и пр. Посочените бележки представляват подробен план-тезис, който е много полезен в последствие при написването на реферата. Следващият етап вече е самото написване на текста на реферата – макар и да няма много голяма научна значимост – рефератът не само трябва да представи основните моменти на чуждия текст, но е възможно да бъдат анализирани и оценени от вашата собствена позиция.

След като изведохме тези основни правила за рефериране на чужд текст, ние се оправихме към къщи за да се заемем с написването на реферата.