Висше училище Населено място Вид на висшето училище
Аграрен университет – Пловдив Пловдив Държавно Подробна информация
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив Пловдив Държавно Подробна информация
Академия на Министерството на вътрешните работи – София София Държавно Подробна информация
Американски университет в България – Благоевград Благоевград Частно Подробна информация
Бургаски свободен университет Бургас Частно Подробна информация
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна Частно Подробна информация
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново Държавно Подробна информация
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия Долна Митрополия Държавно Подробна информация
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна Варна Държавно Подробна информация
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София София Държавно Подробна информация
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София София Държавно Подробна информация
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив Пловдив Частно Подробна информация
Висше училище по застраховане и финанси – София София Частно Подробна информация
Висше училище по мениджмънт Варна Частно Подробна информация
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив Пловдив Частно Подробна информация
Висше училище по телекомуникации и пощи – София София Държавно Подробна информация
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София София Държавно Подробна информация
Европейски политехнически университет – Перник Перник Частно Подробна информация
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив Пловдив Частно Подробна информация
Икономически университет – Варна Варна Държавно Подробна информация
Институт за защита на растенията към Националната служба за растителна защита София Държавно Подробна информация
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София София Частно Подробна информация
Колеж по туризъм – Благоевград Благоевград Частно Подробна информация
Лесотехнически университет – София София Държавно Подробна информация
Медицински университет – Плевен Плевен Държавно Подробна информация
Медицински университет – Пловдив Пловдив Държавно Подробна информация
Медицински университет – София София Държавно Подробна информация
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Варна Държавно Подробна информация
Международно висше бизнес училище – Ботевград Ботевград Частно Подробна информация
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София София Държавно Подробна информация
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново Велико Търново Държавно Подробна информация
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София София Държавно Подробна информация
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София София Държавно Подробна информация
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София София Държавно Подробна информация
Национална художествена академия – София София Държавно Подробна информация
Нов български университет – София София Частно Подробна информация
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив Държавно Подробна информация
Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе Държавно Подробна информация
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София Държавно Подробна информация
Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов Свищов Държавно Подробна информация
Театрален колеж „Любен Гройс“ – София София Частно Подробна информация
Технически университет – Варна Варна Държавно Подробна информация
Технически университет – Габрово Габрово Държавно Подробна информация
Технически университет – София София Държавно Подробна информация
Тракийски университет – Стара Загора Стара Загора Държавно Подробна информация
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас Бургас Държавно Подробна информация
Университет за национално и световно стопанство – София София Държавно Подробна информация
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София София Държавно Подробна информация
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София София Държавно Подробна информация
Университет по хранителни технологии – Пловдив Пловдив Държавно Подробна информация
Химикотехнологичен и металургичен университет – София София Държавно Подробна информация
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен Държавно Подробна информация
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Благоевград Държавно Подробна информация