Една от задачите, за да се освободя от изпит по една от дисциплините по време на следването ми по МИО бе разработването на доклад по избрана от мен тема с областта на дисциплината, която изучавах в момента. Имайки над пет трудни изпита за семестъра реших, че освобождаването на един от тях ще е добре за мен и поради тази причина реших до изготвя и представя доклад пред моите колеги.

Едно от поставените условия на преподавателя бе всеки, който реши да представя доклад да формулира темата си сам. И тук се сблъсках с голямо препятствие. Знаех, върху какво точно искам да пиша, но ми беше трудно да формулирам конкретно заглавие на темата.  Първите опити да формулирам темата не бяха много сполучливи, поради това се опитах да формулирам няколко основни цели, които да ми помогнат: първо, поставих си въпроса какво целя с разработваната тема – исках темата ми да е точно и ясно формулирана, което означаваше да оказва конкретния предмет на изследване от моя страна; второ, заглавието следваше да дава представа за преследваната цел и за очакваните резултати; и трето, трябваше да провокира интерес, което означаваше да е формулирана по начин, че да провокира в аудиторията значителен интерес.

След като си поставих тези основни цели, формулирането на темата започна да ми става по-ясно. Първо, изясних какъв е предмета, целите и задачите на доклада. После се опитах да изведа ключовите думи, които определят темата на доклада. След, което въз основа на тях започнах да формулирам варианти за заглавия на доклада, преценявайки доколко всяко едно отразява включената в доклада информация и доколко всяко едно би провокирало интерес към темата. В крайна сметка, се спрях на тема, която се оказа доста добра и при представянето на моя доклад пред колегите ми в университета успя да привлече тяхното внимание.