ЦЕНАТА на всяка една разработка се определя индивидуално в зависимост от:

 • вида на разработката (дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго)
 • обема (броя на страниците)
 • срока на изпълнение
 • научната област на разработката
 • сложността на разработката (в зависимост от това дали е теоретична, аналитична, включва ли лични разсъждения, формули и изчисления)
 • минималния брой и характера на използваните източници на информация
 • необходимостта от използването на литература на чужд език
 • предоставянето от страна на клиента на материал, който може да се използва при написването на разработката.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО:

 • резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията за всяка дипломна  работа.
 • корекции на всички поставени забележки от преподавателя до окончателното одобряването на разработката.
 • два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка и записване на CD.
 • За нашите редовни клиенти и при поръчка на повече от една разработка предлагаме индивидуални промоции.

ДРУГО

Студентски център Colonel предлага най-качествените индивидуални, авторови разработки и поради това нашите цени не са най-евтините. Важно е обаче, да се знае, че ниската цена, която редица сайтове предлагат най-често означава, че предлаганата тема е написана с готови материали от интернет или темата е продадена неколкократно. Уважаеми студенти, това увеличава значително риска от дублиране на темата ви с някой ваш колега или схващането ви в плагиатство, което ще доведе до анулиране на темата и загуба на пари и време от ваша страна.