ЦЕНАТА на всяка една разработка се определя индивидуално в зависимост от:

  • вида на разработката (дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго)
  • обема (броя на страниците)
  • срока на изпълнение
  • научната област на разработката
  • сложността на разработката (в зависимост от това дали е теоретична, аналитична, включва ли лични разсъждения, формули и изчисления)
  • минималния брой и характера на използваните източници на информация
  • необходимостта от използването на литература на чужд език
  • предоставянето от страна на клиента на материал, който може да се използва при написването на разработката.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО:

  • два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка и записване на CD.
  • За нашите редовни клиенти и при поръчка на повече от една разработка предлагаме индивидуални промоции.

 

ДРУГО

Студентски център Colonel предлага най-качествените индивидуални, авторови разработки и поради това нашите цени не са най-евтините. Важно е обаче, да се знае, че ниската цена, която редица сайтове предлагат най-често означава, че предлаганата тема е написана с готови материали от интернет или темата е продадена неколкократно. Уважаеми студенти, това увеличава значително риска от дублиране на темата ви с някой ваш колега или хващането ви в плагиатство, което ще доведе до анулиране на темата и загуба на пари и време от ваша страна.