Форматиране на текст – от 5 до 20 лв на час

Ползване на компютър — 0.20 лв

Принтиране от телефон – 0.20 лв

Запис на CD  – 1.00 лв