Подвързване със спирала:

До 80 стр.                     1.50 лв

От  81 стр.  – 120        1.80 лв

От 121 стр. – 150         2.00 лв

От 151 стр. – 200        2.50 лв

От 201 стр. – 300        3.00 лв

Над 300 стр.                3.50 лв

Подвързване с папка:   0.50 лв