Всеки студент по право, а понякога и студенти от други специалности, които имат една или друга дисциплина по право по време на следването си се сблъскват с анализа на съдебна практика. За разлика от добре познатите ни доклади, реферати и курсови работи, анализът на съдебна практика е специфичен текст, който има за цел да представи и анализира конкретни съдебни решение по определен въпрос. При написването на този текст от съществено значение е намирането на релевантни за анализа съдебни решения, както и нормативната база върху която се вземат решенията.

Поради тези причини, анализът на съдебна практика трябва да следва няколко правила, за да бъде по-лесно на пишещия какво трябва да прави. Първо, добре е да се прочете условието на задачата – а именно какъв точно е въпросът на анализ. След това трябва да се уточни нормативната база, въз основа на които следва да се вземата съдебните решение по конкретния проблем. След като веднъж стане ясна нормативната база, търсенето на съдебни решения по посочения проблем става значително по-лесно.

Огромно улеснение за студентите по право днес е наличието на интернет бази данни на съдилищата в България, което позволява търсенето на необходимите съдебни решение да се прави посредством ключови думи и/или член на закон и прочие. Препоръчвам на всички студенти по Право, при анализа на съдебна практика първо да потърсят съдебни решение на Конституционния съд, на Върховния касационен съд или на Върховния апелативен съд, тъй като тези съдилища освен с обикновени решения имат и т.н. тълкувателни решения, които са много обширни и предлагат тълкуване на някои норми на закона, когато има такава необходимост. Освен тях, в интернет вече има и множество съдебни решение на други съдилища – регионални и окръжни, които също могат да бъдат посочени като източник, чрез които да се анализира съдебната практика по даден проблем.

Веднъж събрали достатъчно на брой съдебни решения, всеки студент може да ги прочете и да направи обобщение и анализ на общите тенденции, които се наблюдават при прилагане на правото от съдилищата.