Казусът е писмена форма за проверка на прилагането на теоретичните знания на практика, при който студентът трябва да намери решение на дадена проблемна ситуация. Специфичните особености на казуса са: детайлно представяне на даден проблем; разглежданият проблем често се базира на факти от действителността; обвързва теория и практика.

Казусите се прилагат от почти всички български колежи и университети, но са особено популярни в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов”, Международно висше бизнес училище.

Казусът се използва, за да се оцени способността на студентите: да намират нетрадиционни и/или алтернативни решения на даден проблем; да формулират изводи, предложения за промени; да стимулира формирането нови идеи; избор на нови, нетрадиционни стратегии и подходи за анализ; да направят оценка на риска.

Разработването на добър казус задължително преминава през три етапа:

 • Разбиране на същността на заданието – навлизане в детайлни в същността на поставената задача;
 • Преглед и селекция на необходимата научна литература и информация за разработването на казуса;
 • Анализ на надлежно събраната информация и синтез на изводите и тенденциите.

Структура:

 • Въведение – кратко посочване на разглеждания проблем, неговата връзка с други въпроси, теми и пр.
 • Решение на казуса – анализ на проблема, посредством използването на теоретичните знания.
 • Заключение – синтез на основните изводи и препоръки направени в изложението.
 • Използвана литература – посочване на всички източници, използвани в текста.

Оценяване на решението на казуса: При оценяване на решението на казуса се взема предвид: логиката на разсъжденията; посочването на алтернативи за решението на проблема; приведените аргументи „за“ и „против“; използването на актуални данни при решаването на казуса; формулирането на изводи.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.