Финансови бонуси да получават университетите, които подготвят студенти по специалности, търсени на пазара на труда, пише Монитор.

Мярката предлага Българската стопанска камара (БСК) за включване в промените в Закона за висшето образование, които ще гласува парламентът днес.

„Критерият за предоставяне на субсидия от държавния бюджет трябва да бъде само един – нуждите на страната в настоящия момент и в близкото бъдеще от кадри, които притежават компетенции в точно определени професии и специалности“, смятат експертите на БСК.

Според тях връзката на образованието с пазара на труда трябва да е критерий за акредитация на висшите училища.

Според Стопанската камара спешно трябва да се въведе нова философия за издръжката на студент.

Парите трябва да следват студента, без значение дали учи в частен или държавен университет, настояват икономистите.

БСК предлага да се предприемат действия за преодоляване на изоставането в системата на висшето образование спрямо аналогичните показатели в Европейския съюз и за по-пълно съответствие с потребностите на икономиката. Според камарата е важно да се предприемат следните спешни действия:

– Да се осъществи политика на диференцирано финансиране на висшите училища единствено според професионалната реализация на завършилите и при отчитане потребностите на икономиката.

– Да се разработи ефективен съгласувателен механизъм при планиране и утвърждаване на приема във висшите учебни заведения с активното участие на бизнеса. Това може да стане след проучвания на социалното министерство и на министерството на икономиката, както и след съгласуване с предприемачите в България.

– Да се разработи и приложи ефективно функционираща система за информация и анализ на реализацията на завършващите отделните образователни степени по професионални направления. Това ще бъде необходимата база за последващи действия за съответствие между приема на студенти по професионални направления и реалните потребности на държавата и бизнеса от кадри.

Източник: actualno.com