Всеки от нас – студентите се сблъсква с необходимостта да направи поне няколко презентации по време на своето следване. Колкото и лесно да изглежда, умението да се подготви добра презентация не е присъщо на всички нас. Миналата година и аз се сблъсках с проблемите на презентационното умение, но за разлика от много от моите колеги аз имах малко по-голяма практика в тази област.

В семинарното упражнение трябваше да представим две презентации – тази на моя екип и на още един екип от колеги. Първи бяха колегите от другия екип – темата им беше много интересна, информацията, която представиха бе добре структурирана и ясно, но направената от тях презентация бе пълен провал. С други думи – презентацията им беше просто представяне на целия текст на няколко слайда, без графики, без снимки, без акцентиране върху важните моменти и пр. Всъщност, може би представянето им щеше да е по-добро, ако нямаше PPT презентация, защото вместо да ги слушат останалите ми колеги се опитваха машинално да преписват от текста на презентацията.

Когато дойде нашия ред, първоначално бяхме доста развълнувани, защото за първи път трябваше са говорим пред публика. За разлика от предния екип колеги, нашата тема не бе толкова интересна, но път бяхме направили много по-раздвижена презентация – бяхме включили много малко текст, а повече фигури, снимки и дори една таблица, с която да докажем едно от твърденията си в текста.

Оказа се, че нашият подход е печеливш. Колегите ни слушаха внимателно, а графичният материал провокира техния интерес към темата, което доведе до зададени повече конкретни въпроси към нас относно темата ни. С други думи, въпреки по-безинтересната тема, нашият екип успя да провокира по-голям интерес с направената презентация, а в последствие и оценката на преподавателя беше в полза на нашия екип.