Умението да представите темата на доклад, реферат или конкретен текст пред аудитория изисква доста обмисляне и конкретни способности. Независимо дали сте студент, ученик или вече активно работите в определена професионална сфера, много често днешното ежедневие изисква от нас да представяме собствената си позиция или текст пред други хора. Ето защо добрите презентационни умения са от съществено значение за всеки един човек.

За да представите определен продукт или тема пред аудитория, първо е добре да познавате пред каква публика съответно ще се представя, защото от това ще зависи и използвания подход. Ако представяте пред студенти, ще се опитате да използвате думи и стил, който те ще разберат. Ако аудиторията е съставена от средите на научни изследователи – той използваният език и стил ще бъде на друго ниво.

Второ, добре е презентацията, която правите да се вмества в опреденото за това време – не е добре да надвишавате предоставеното ви време, но също така не е добре и ако имате петнадесет минути да приключите за пет. Ето защо добрата презентация изисква предварително да репетирате изказването си и да проследите времето, за което това става.

Темите, които се представят са различни, но едно правило следва да бъде задължително за всички. Всяка тема следва да бъде логически представена, и ако се налага посочвайте конкретни примери за да онагледите изказването си, като по този начин то стане по-ясно и разбираемо за аудиторията.

Импровизацията по време на презентация не е добре прието, то е позволено само на хора, които имат опит с това. Следователно, уважаеми студенти, не импровизирайте, защото това може да не е полезно за вас.

Важен момент при презентирането е вербалната и невербалната комуникация. Внимавайте с жестовете и езика на тялото по време на представянето си, но също така обърнете внимание и на гласа си – той не бива да е прекалено силен или тих.

И не на последно място – помнете темата и не се впускайте в многобройни подробности, които не са от съществено значение за общата картина, защото това само ще разводни представянето ви, а важните за темата въпроси могат да бъдат пропуснати.