В училище често пишехме есета по литература, но след постъпването  ми в университета повечето преподаватели ни караха да пишем реферати и курсови работи. В трети курс един преподавател ни постави задача да напишем научно есе по неговата дисциплина. До този момент моя опит в писането на есета бе свързан с писането на литературни есета, и нямах никаква представа как точно да напиша своето научно есе. Допитах се до стари учебници по литература и от там ми стана ясно, че научното есе се различава доста от литературното. Основната разлика е свързана с начина на доказване на личната позиция и теза на автора.

За разлика от литературното есе, където емоцията и свободата на изразни средства е доста широко използвана, при научното есе емоцията следва да отстъпи място на доказателствата. Не ме разбирайте погрешно, емоциалността на есето може да бъде запазена, защото до известна степен тя е важен фактор за повлияване върху възприятието на читателите, но в научното есе, не бива да се забравя, че емоцията следва да бъде подплатена с реални доказателства, за да има тежестта да зашити личната ви позиция.

Какви доказателства са приемливи в едно научно есе? За литературното есе доказателство може да е личния опит – например видях и споделям мнението, че…., но в едно научно есе  не е допустимо да се каже, че доказателство е позицията на няколко хора, които вие лично сте попитали за дадения проблем преди един ден. Доказателствата в научното есе следва да бъдат изведени от други автори или данни, т.е. те могат да бъдат открити сред научни трудове, в книги, статии и друг вид публикации, те могат да бъдат реални статистически данни, които да подкрепят визията ви, но не могат да бъдат недоказани емоционални съждения.