Завърших бакалавърска степен по Журналистика, но реших че с оглед на желанието ми да отразявам икономически новини е необходимо да получа базови познания по икономика и поради тази причина записах магистърска степен по икономика. По време на обучението ми срещнах доста проблеми, тъй като икономическите дисциплини се различаваха доста от журналистическото ми образование, но в крайна сметка успях да завършва семестриално и се изправих пред последното предизвикателство – писането на магистърска теза по икономика.

Като журналист, писането не е проблем за мен, но се оказа, че има доста неща, които не бях съобразила предварително. Едно от най-трудните неща за мен се оказа не формулирането на темата и нейното написване, а езикът и стилът, които бях използвала при нейното написване. До този момент бях свикнала да използвам журналистически, доста есеистичен стил на писане, което обаче не бе подходящ за писане на икономическа тематика. Въпреки, че се опитах да коригирам стила си явно опитът не бе достатъчно успешен. За да преодолея тази трудност от голямо значение за мен бе помощта и насоките на моя научен ръководител, които ми подсказа няколко прости правила, от които да се водя при редактирането на написания от мен текст. Въпреки това, журналистическата ми природа не ми позволи да се отърся изцяло от есеистичния език и стил, и затова помолих за помощ мой колега – икономист да прегледа магистърската ми теза и да ми посочи проблемните области. Така след няколко корекции, стилът на изложението на магистърската теза стана академичен, като се спазваха следните прости правила: използването на трето лице, единствено число, сегашно историческо време; текстът не трябва да съдържа правописни и пунктуационни грешки; при използването на чуждоезични термини, те задължително трябва да бъдат преведени на български език, като след съответния термин в скоби се посочи оригиналното му наименование; забранява се използването на емоционални оценки и недоказани факти и постановки.