Научната степен „доктор“ ще се придобива от хора в науката, които притежават образователно квалификационната степен „магистър“ и са защитили дисертационен труд.Това беше прието от парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при обсъждането на промените на второ четене на проекта на Закона за развитие на академичния състав, предадоха информационните агенции.

Огнян Стоичков, Председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата

Дисертационният труд се подготвя чрез редовно, задочно обучение или самостоятелна подготовка в докторска програма, получила акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация на висше училище и научна организация. Подготовката ще е възможна и в дистанционна форма на обучение, предвиждат още приетите текстове от законопроекта, информираха новинарските сайтове.

Журито за защита на дисертационен труд за научната степен „доктор“ ще е с нечетен състав, то ще се състои от не по-малко от петима членове в научната област на съответната дисертация. Защитата на дисертационния труд за степента „доктор“ ще бъде публична, решиха още депутатите, допълват информацията медиите.

Много е важно кой ще преценява компетентността на членовете на дадено научно жури и се съмнявам, че това ще е по силата на ректорите, каза народният представител Лютви Местан.

Депутатът Янаки Стоилов каза, че подкрепя запазването на придобитите досега научни степени и звания. Според него в предлагания законопроект най-трудно ще се става доцент.

На депутатите им предостий  да обсъдят и текстове в закона, които предвиждат приемането на редовни и задочни докторанти да се извършва чрез конкурс. Той трябва да се провежда не по-рано от един месец, след изтичане на срока за подаване на документи. По предложение на депутатите Огнян Стоичков, Станислав Станилов, Веселин Методиев и др. редовната и самостоятелна форма на обучение ще е с продължителност до 3 г., а задочната – до 4 г.

От вечар депутатите одобриха още  и предложението на народния представител Янаки Стоилов, който поиска терминът „присъжда“ научна степен да се замени с „придобива“, тъй като първият, според него, е свързан със съдебното производство.Депутата Лютви Местан допълни, че едно от белите петна в приетия на първо четене законопроект е, че дадена научна организация например, която няма право да обучава докторанти, ще може да избира доценти и професори.

В момента Националната агенция за оценяване и акредитация променя скалата за оценяване на висшите училища и тя ще стане 10-степенна, като това е европейско изискване, каза министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Източник: Diploma.bg