Всеки преподавател посочва редица изисквания по отношение на структурата и съдържанието на курсовите работи, но заедно с това са посочени е редица технически изисквания за форматирането на текста. Всъщност форматирането на текста на курсовата работа не е толкова сложно, колкото може да прозвучи на някои студенти – изисква се малко търпение и познаване на функциите на Word. Да, от значение е познаването на функциите, с които разполага Word, защото това би ви спестили много усилия и време при написването на вашата курсова работа. Но, днес това не би следвало да е проблем, защото тези умения би следвало да са получени още в средното ви образование. Ако по някаква причина не знаете как да го направите – обърнете се към интернет – в мрежата може да намерите лесни и ясно разбираеми уроци как да форматирате текст.

Какво трябва да направите? На първо място, прочетете подробно изискванията на вашия преподавател и едно по едно ги приложете към написаната курсова работа. БДС посочва, като стандарт в това отношение – междуредие 1,5, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12. Възможно е обаче, някои преподаватели да посочат различни технически изисквания, затова обърнете внимание на заданието, което ви е изпратено.

Защо трябва да форматирате текста на курсовата работа? Не бива да забравяте, че всеки един текст се възприема първоначално визуално. Първото впечатление от един добре подреден и форматиран текст е много по-полезно, отколкото ако предадете текст, който е разхвърлян, с различен шрифт, нееднороден. Подобен текст създава лошо впечатление и дори е възможно да не бъде прочетен и оценен подобаващо, независимо, че съдържанието му е много добро. Спазването на техническите изисквания при форматирането на текста показва, че сте се запознали с изискванията на преподавателя (по презумпция най-вероятно сте спазили и останалите указания относно структурата и съдържанието на курсовата работа). Добре подреден и форматиран текст, в допълнение към добре структурирано съдържание е гаранция за успешна курсова работа.