В следването си в Нов български университет, всеки студент, независимо от неговата специалност, в даден период се изправя пред предизвикателството на решението на казус. За много дисциплини умението да се решава казус е ключово и без него студентът няма да може да получи оценка и съответно да завърши. Ето защо тук ви представям няколко основни правила, които трябва да се спазват при решението на казуси в НБУ, за да може да получите оценка по съответната дисциплина. Предложените от мен правила не са изчерпателни, те само обобщават моя опит в решаването на казуси от следването ми в НБУ.

Първо, преди да преминете към решението на казуса е задължително поне няколко пъти да прочетете самия казус, както и поставените след него въпроси, за да вникнете в дълбочина по отношение на конкретно поставената ви задача. Освен това, много често, някои от преподавателите освен текст и въпроси, с края на казуса ви препращат и към литература или закон, които могат съществено да ви помогнат при решаването на казуса.

Второ, след като се запознаете с казуса, следва да се ориентирате по отношение на прилежащата теория, която е необходима за неговото решение. Както посочих по-горе, някои преподаватели препращат към определена теория или закон, които може да ползвате. Ако подобна препратка липсва, то е необходимо да направите проучване на темите по съответната дисциплина и да откриете релевантните за вашия казус теми, дефиниции, концепции и пр. На този етап е необходимо добре да се запознаете с теорията прилежаща към сферата за решаване на казуса.

Трето, най-важната част е анализирането на казуса през призмата на теорията, за да може да се представи реалистично решение на проблема, който е поставен за решение в казуса. Опитайте се да представите решението си кратко и ясно, без отклонение от темата, логично и последователно да представите доводите си и доказателства за решението, за да постигнете добър резултат.