Всеки студент е наясно как се пише курсова работа, или ако не е първоначално, след време се научава. Особено проблематично е, когато поставената задача от преподавателя изисква написването на курсова работа от колектив – двама или трима студенти. При двама автори, съгласуването на мнението, стила на писане и прочие и сложно, но не е и невъзможно. При увеличаване на броя на участващите в проекта автори, сложността се увеличава неимоверно и става все по-сложно и по-сложно.

Поради това тук искам да ви представя моя опит в преодоляването на редица предизвикателства при написването на колективна курсова работа от трима студенти. Миналата есен на мен и на двама мои колеги бе поставена задача да разработим курсова работа в екип. Позитивно бе, че бяхме близки и комуникацията помежду ни не беше проблем, лошото обаче бе, че имахме доста различен подход при писането на курсови работи до онзи момент.

Как преодоляхме различията си? Първото нещо, което следва да направите е да разпределите конкретните задачи по писането на курсовата работа – например, набиране на информация от библиотеки, интернет и пр. Не е необходимо всички заедно да отидете в библиотеката – това би представлявало загуба на време – достатъчно е един от вас да отиде и събере необходимата информация. След това трябва да разпределите на различните студенти писането на отделните части на курсовата работа, като преди това трябва да дискутирате какво точно всяка една от частите ще включва, за да не окаже, че двама или повече от авторите са включили една и съща част от теорията в своите части на курсовата работа. С написването на отделните текстове, обаче не приключва вашата задача – необходимо е финалния текст да се форматира, за да бъде уеднаквен шрифта и пр., както и да се направи редакция, за да се уеднакви стила на курсовата работа. в заключение, написването на колективна курсова работа е сложна задача, но при добра комуникация между авторите и разпределяне на задачите тя може значително да бъде улеснена.