Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен и зависи от много неща. Преди две години за първи път се срещнах с трудността от намирането на решение на казус в НБУ и трябва да призная, че ми отне доста време докато успея да отговоря на поставените след казуса въпроси.

Всъщност сложността при намирането на решение на казус произтича най-вече от непознаването на материята по дисциплината, по която ви е поставен казусът като задача. С други думи, след напразните ми опити да реша казуса без да прочета лекциите по дисциплината бяха неуспешни. Не може да решите казус само с познанията си по обща култура. Необходимо е специално знание, за да може успешно да намерите правилното решение за поставения ви казус. И така, след няколко дневно безрезултатно лутане в интернет, реших да седна и да прочета лекциите си по дисциплината, по която ми бяха поставили като задача дадения казус.

При прочита на лекциите осъзнах, че една от лекциите има пряко отношение към поставения ми казус, затова я прочетох още няколко пъти, намерих допълнителна информация за темата в учебника по дисциплината и след като вече имах теоретичната рамка на проблема от казуса, осъзнах, че неговото решение не е толкова трудно. От тук насетне само трябваше да следвам насоките на теорията и да се опитам да анализирам проблема през призмата на теоретичната рамка. Естествено, първият ми опит не беше много добър, след като го написах и го прочетох отново осъзнах, че езикът и стилът на писане не са много добри и се наложи няколко пъти да го редактирам, докато ми хареса как звучи. В крайна сметка, дойде денят, в който следваше да го изпратя за оценка на преподавателя – оценката не беше отлична, но за първи опит бях доста доволна от резултата.