Как да структурирам доклада си, които ще представя публично? Този въпрос си задава всеки студент, или всеки, пред които стои това предизвикателство. Могат да бъдат посочени много правила, които да се спазват, но най-важните са няколко последователни стъпки, които бива ви помогнали.

Когато трябва да структурирам мое публично представяне на доклад следвам следните няколко правила. Първо, задължително с няколко изречения се опитвам да въведа слушателите в темата на доклада – защо е избрана конкретната тема, каква е нейната актуалност, какви въпроси възникват при нейното написване. Второ, правя кратко представяне на основната теория по въпроса – отново няколко изречения (в писмения доклад тази част е значително по-обширна, но при публичното представяне не е необходимо да задълбочавате представянето в тази част). Трето, при представяне на изложението, се опитайте логически и последователно да изложите основните си твърдения и доказателства. Доброто представяне изисква дори на моменти при структурирането да посочвате първо, второ, трето, като по този начин слушателите ще могат по-добре да проследят основната посока на развитие на темата на доклада. Още по-добре е да се използват новите технологии и изложението на доклада да бъде представено на презентация, което отново позволява на аудиторията по лесно да възприеме изложението – в допълнение основните твърдения могат да бъдат подкрепени с доказателствен материал (той може да включва графики, снимки, схеми, карти, таблици, видео материали и прочие) или за да се разведри обстановката (естествено в зависимост от темата и дали тя позволява подобен подход) може да се използват карикатури, шаржове и прочие. Не на последно място, от много голямо значение е заключението на доклада – то трябва да бъде кратко, точно и ясно. Обикновено при публичното представяне е желателно заключението да е от две-три изречения, с които да се направи обобщение на представената тема.

Следването на тези стъпки не е задължително, но ако за първи път се изправяте пред аудитория те бива ви помогнали да представите темата си атрактивно и да заинтригувате аудиторията, която в последствие да ви постави въпроси.