Умението да се работи в екип е много важно, но заедно с това да се разработи текст от екип е доста сложна задача. Преди две години, по дисциплината Маркетинг, ни бе възложено да разработим курсова работа в обем 30 страници в екип от трима-четирима души. Първоначално с моите приятели и колеги мислехме, че това ще е лесна задача, защото повече хора по-добре, но се оказа, че не е точно така. Continue Reading

За първи път тази година ми се наложи да напиша текст, който е по-дълъг от двадесет страници. Трябва да призная, че задачата не се оказа много лесна. Един от основните ми проблеми беше по отношение на структурата на една дипломна работа. Нито в училище, нито в университета, някои ми беше преподавал какво точно трябва да включва една дипломна работа. В интернет имаше доста материали за това как се пишат дипломни работи, но те бяха много кратки и не успяха да ми помогнат значително. Continue Reading

Съществен елемент при написването на всяка курсова работа е съобразяването със зададените технически изисквания по дадени предмет или от конкретния преподавател. Въпреки, че в България да приети редица стандарти по отношение на техническото оформление на курсовите работи, при моето следване в университета се уверих, че е желателно преди да предам курсовата си работа да проверя какви точно са поставените от преподавателя технически изисквания. Continue Reading

Всеки от нас – студентите се сблъсква с необходимостта да направи поне няколко презентации по време на своето следване. Колкото и лесно да изглежда, умението да се подготви добра презентация не е присъщо на всички нас. Миналата година и аз се сблъсках с проблемите на презентационното умение, но за разлика от много от моите колеги аз имах малко по-голяма практика в тази област. Continue Reading