Многообразието от достъпна в интернет литература и информация поставя един много важен проблем при писането на курсова работа, а именно добре познатата на много студенти практика на copy-paste. Тази практика е изключително изкушаваща и в началото на развитието на интернет бе използвана доста често от студентите. Вярно е, че това спестява много време и усилия, но заедно с това води и до много проблеми. Все повече университети използват специализирани програми за проверка на автентичността на текста на курсовите работи и при доказана автентичност под 75%, подобни работи не се оценяват, дори може да има много негативни последици за студента, ако бъде официално обвинен в плагиатство. Съгласно новия закон за висшето образование, плагиатството е недопустимо.

В тази ситуация, възможно ли е да се използват източници от интернет? Да, възможно е, но тук следва да се спазват редица правила – всяко копирано и поставено в курсовата работа изречение, параграф или цитат, следва да бъде надлежно цитирано съобразно изискванията поставени за разработката на курсовата работа. С други думи, ако днес използване техниката сopy-paste без да посочите, от къде точно сте използвали фразата – това ще има сериозни негативни последици за вас. Така, че забравете да използвате тази практика за в бъдеще при написване на вашите курсови работи, а се опитайте да създадете оригинален авторов прочит на добре позната тематика.

Как може да постигнете това? Да, вярно е, че от един студент не може да изисквате оригинален принос в науката, но поне всеки един студент може да се опита със свои думи да пресъздаде дадена теоретична постановка, да се опита чрез познанията, които има да анализира конкретни събития, а не да копира и предава със 100% точност думите на друг автор и да претендира, че те са негови. Дори и да сте напълно съгласни с твърдението на друг автор, може със свои думи да пресъздадете съответната позиция.