НАБОР

Срок за изпълнение: Цена на страница:
7 дни 0,70 лв.
6 дни 0,80 лв.
5 дни 0,90 лв.
4 дни 1,00 лв.
3 дни 1,20 лв.
2 дни 1,30 лв.
1 ден 1,50 лв.
до 12 часа 1,70 лв.
до 2 часа 1,80 лв.
веднага 2,00 лв.

Забележки:

Срокът за набор се определя в работни дни (часове) от часа на приемане. При желание за получаване в по-ранен час, срокът на поръчката преминава в по-ранен срок. При промяна срокът на поръчката, за начало се счита моментът на промяната.

Цените за набор се отнасят за печатен текст и четлив ръкопис. За нечетливи почерци и неразбираеми препратки, цената се увеличава с 30% като ще бъдете уведомени преди приемането на поръчката.

Всяка страница отговаря на стандартна машинописна страница. При желание на клиента за друго форматиране (при по-малък размер на буквите и др.), заплащането се извършва по първоначалния вид на документа, чужд език: английски, руски + 0,70 лв./стр.

Титулна страница, уверение: 0,50 лв. (изпълняват се веднага)

Графика: 0,50 лв./бр.

Схема: 0,50… лв./бр. (цената зависи от сложността на схемата)

Формула: 0,15лв./бр.

Бележка под линия: 0,15 лв./бр.

Таблица: до 60 клетки: 0,50 лв./бр.; от 60 до 120 клетки: 1,00 лв./бр. и т.н.

Корекции:

  • на страница (правописни грешки и др.) 0,15 лв./стр. (когато корекцията на страницата не надвишава 1 минута, иначе + време)
  • на файл (за бр. операции) 0,15 лв./бр.

Време за работа с клиента 0,15 лв./мин. (отнася се за случаите на диктуване, корекции на файл и др.).