До 10 стр. – 0.30 лв

От 11 стр. до 20 – 0.20 лв

От 21 стр. до 30 стр. – 0.10 лв

Над 31 стр. – 0.05 лв