Химикалки – 0.30 лв

Химикалки  лукс – 0.50 лв

Папки – 0.50 лв

Джоб /Папка/ – 0.10 лв

CD – 1.00 лв

Лист хартия А4 – 0.02 лв

Пакет копирна хартия  А4 /500 листа / – 8.00 лв

Цветна хартия А4 – 0.10 лв

Цветен картон А4 0.20

Подвързване със спирала:

До 80 стр.                     1.50 лв

От  81 стр.  – 120        1.80 лв

От 121 стр. – 150         2.00 лв

От 151 стр. – 200        2.50 лв

От 201 стр. – 300        3.00 лв

Над 300 стр.                3.50 лв

Подвързване с папка:   0.50 лв

 

НАБОР

Срок за изпълнение: Цена на страница:
7 дни 0,70 лв.
6 дни 0,80 лв.
5 дни 0,90 лв.
4 дни 1,00 лв.
3 дни 1,20 лв.
2 дни 1,30 лв.
1 ден 1,50 лв.
до 12 часа 1,70 лв.
до 2 часа 1,80 лв.
веднага 2,00 лв.

Забележки:

Срокът за набор се определя в работни дни (часове) от часа на приемане. При желание за получаване в по-ранен час, срокът на поръчката преминава в по-ранен срок. При промяна срокът на поръчката, за начало се счита моментът на промяната.

Цените за набор се отнасят за печатен текст и четлив ръкопис. За нечетливи почерци и неразбираеми препратки, цената се увеличава с 30% като ще бъдете уведомени преди приемането на поръчката.

Всяка страница отговаря на стандартна машинописна страница. При желание на клиента за друго форматиране (при по-малък размер на буквите и др.), заплащането се извършва по първоначалния вид на документа, чужд език: английски, руски + 0,70 лв./стр.

Титулна страница, уверение: 0,50 лв. (изпълняват се веднага)

Графика: 0,50 лв./бр.

Схема: 0,50… лв./бр. (цената зависи от сложността на схемата)

Формула: 0,15лв./бр.

Бележка под линия: 0,15 лв./бр.

Таблица: до 60 клетки: 0,50 лв./бр.; от 60 до 120 клетки: 1,00 лв./бр. и т.н.

Корекции:

  • на страница (правописни грешки и др.) 0,15 лв./стр. (когато корекцията на страницата не надвишава 1 минута, иначе + време)
  • на файл (за бр. операции) 0,15 лв./бр.

Време за работа с клиента 0,15 лв./мин. (отнася се за случаите на диктуване, корекции на файл и др.).

Черно

на А4 – при двустранно – 0,03 лв.
на А4 – при едностранно – 0,04 лв.

На цветна хартия- + 0,10 лв.

На цветен картон + 0,20 лв.

На АЗ – 0,10 лв.

Цветно

0,40 лв при до 5 % запълняемост на листа
0,50 лв. при до 25% запълняемост на листа
0,70 лв. при до 50% запълняемост на листа
1.00 лв. при над 50% запълняемост на листа

Ползване на компютър — 0,20 лв.

Принтиране от телефон – 0,20 лв.

При принтиране на 1 страница-0.10 лв
При принтиране на 2 страници-0.10 лв

Над 3 страници цената е според стандартния ценоразпис

При поръчка над 50 лв  – 5 % отстъпка

Черно

на А4 – при двустранно – 0.03 лв.
на А4 – при едностранно – 0.04 лв.

Ръчно /на стъкло/ на А4 – при двустранно – 0.04 лв.
Ръчно /на стъкло/ на А41 при едностранно – 0.05 лв.

При повече от едно копие Ръчно/ на стъкло:

(при двустранно) – 0.03 лв.

(при едностранно) – 0.04 лв.

На цветна хартия- + 0.10 лв.

На цветен картон +  0.20 лв.

На АЗ – 0.10 лв.

Цветно

0.40 лв  при до 5 % запълняемост на листа
0.50 лв. при до 25% запълняемост на листа
0.70 лв. при до 50%  запълняемост на листа
1.00 лв. при над 50% запълняемост на листа

При копиране на 1 страница-0.10 лв
При копиране  на 2 страници-0.10 лв

Над 3 страници цената е според стандартния ценоразпис

Копие на лична карта – 0.10 лв

При поръчка над 50 лв  – 5 % отстъпка